Utbildning

Universitetsutbildningar

Fil.kand Rehabiliteringsvetenskap med fördjupning i stress 180hp

Rehabiliteringsvetenskap A 30,0hp

-Rehab. vetenskap – en introduktion 7,5hp

-Vetenskapsteori och metod 7,5hp

-Rehabiliteringsvetenskap ur ett folkhälsoperspektiv 7,5hp

-Rehabiliteringsvetenskap ur ett psykologiskt perspektiv 7,5hp

Rehabiliteringsvetenskap B

-Rehabiliteringsvetenskap ur ett medicinskt perspektiv 15,0hp

-Vetenskapligt arbete 7,5hp

-Juridisk grundkurs 7,5hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Inriktning arbetsliv I 30,0hp
-Rehabiliteringsmetodik 15hp

-Rehabiliteringsvetenskap ur ett arbetsrättsligt perspektiv 7,5hp

-Etiska perspektiv på rehabilitering 7,5hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Inriktning arbetsliv II 30,0hp

-Arbetsmiljö och hälsa 15,0 hp

-Tillämpade studier 15,0 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (C) 30,0hp

-Vetenskapsteori och metod 15,0hp

-Vetenskapligt arbete 15,0 hp

Medicinsk vetenskap GR (A), 15,0hp
-Stressfysiologi 5,5hp

-Stress-individ 2000 4,0hp

-Stressperspektiv 5,5hp

Utvecklings- och medarbetarsamtal 15,0 hp

Övriga kurser

Barn i familjer med olika missbruksproblem 15,0hp
Affärsekonomi i nya kunskapsföretag 15,0hp
Entreprenörskap och projektledning 15,0hp
Affärsplansutveckling 15,0hp
Entreprenörskap och affärsutveckling 15hp
Företagsekonomi A, Organisationer från ett genusperspektiv 7,5hp
Sociologi A, Ledarskap och organisationsteori 7,5hp
Företagsekonomi GR (A), Projektledning 7,5hp
Datateknik GR (A), Webbutveckling I 7,5hp
Datateknik GR (A), Flash, Photoshop och Datakunskap 7,5hp
Grafisk design GR (A), Typografi
Typografi och form för webb 7,5 hp
Datateknik GR (B), Webbutveckling II 7,5hp
Företagsekonomi GR (A), Projektledning – ledarskap, organisation och grupp 7,5h
Hinduism och buddhism. (Religionshistoria) 6,0 hp
Kristendomens utveckling. (Historisk och praktisk teologi) 1,5 hp
Kristendomens utveckling. (Historisk och praktisk teologi) 6,0 hp
Systematisk teologi. (Systematisk teologi och etik) 7,5
Ledarskap på individ och gruppnivå 7,5

Privata utbildningar

Diplomerad Stresspedagog
Certifierad personlig tränare
Hälsoprofilbedömare ( HPB)
HLR- utbildare
Eleiko Strenght coach, steg1
Certifierad nationell och internationell styrketräningsinstruktör
Orienteringskurs i KBT, 50 timmar
Grundläggande utbildning i MI- motiverande samtal
100 timmar dokumenterad handledning i kris- och trauma
Kostrådgivare i idrottsnutrition ( pågående)
Egenterapi ( Pågående)

Advertisements