Jag prövar mina gränser

Idag bestämde jag mig  för att göra ett järvt move. Jag har beslutat mig för att avsluta min sjukskrivning och börjat arbeta heltid från och med 2 maj. Idag arbetstränar jag 10 timmar i veckan så det är ett stort steg att kliva upp till 40timmar i veckan med fullt ansvar. Beslutet att gå upp till 100% och lämna sjukskrivningen har möts av viss förvåning, skepsis och oro från omgivningen och det med all rätt. Jag vet inte själv om jag klara av det, men jag har gjort en riskanalys och kommit fram till följande:

Arbetsbelastning 

Kan min reumatiska sjukdom komma tillbaka på grund av att jag arbetar heltid? Troligen inte. Det finns inget vetenskapligt samband mellan arbetsgrad och risk för sjukdom. Däremot finns det starkt samband mellan dålig arbetsmiljö och negativ stress och det finns ett starkt samband mellan negativ stress och negativ påverka på de regulatoriska T-cellerna aktivitet. Förenklat så kan stress påverka reglering av immunförsvaret på så sätt att det antingen reagera för starkt eller svagt vid en önskad reaktion mot en patogener eller cancercell. Patogenen i detta fall är min egen lungvävnad. Jag kan inte arbeta om min kropp bryter ner min lungvävnad. 
För att sänka och förebygga den arbetsrelaterade stressen så har jag hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och framförallt chef och arbetskollegor. Förebyggande åtgärder som jag gör är tidsplanering, anpassning av arbetsuppgifter, tidspacing med mikropauser, avslappning på lunchen och yinyoga.   

Psykisk ohälsa

Kan min psykiska hälsa påverkas av arbetsgrad? Om jag upplever att arbetsbelastningen är för hög och dessutom inte får tillräckligt med återhämtning så kan mitt tvångssyndrom och panikångest komma tillbaka. 

För att hantera oro, ångest och panik så arbetar jag med en KBT/ACT psykolog. Det har  fungerat bra, men jag behöver praktisera mina nya kunskaper in vivo så att säga. Därför är det bara bra om jag försätter mig i situationer som skapar ångest, oro och panik. Det är ju inte någon behaglig terapi precis.  

Patogener

Är risken större att insjukna av virus och bakterier om jag jobbar heltid? Ja. Exponering av patogener blir större ju fler människor jag träffar. Om jag får en infektion så kan den i sin tur trigga min grundsjukdom.   Ur detta perspektiv är det optimala att leva i en bubbla under influensatider eller arbeta utomhus och isolera hela familjen från omvärlden. Det är ju varken praktiskt genomförbart eller vettigt.

Jag tar influensavaccin varje höst och har tagit två vacciner för lunginflammation. På så sätt är chansen mycket mindre att jag skall drabbas av en allvarlig lunginflammation som inte är reumatisk.  

Jag tror att det här kommer att bli en rolig utmaning. Tuff ,svår och krävande, men hanterbar och utvecklande. Ingen förändring är stabil och jag förväntar mig inte att denna skall bli det heller.  Idag tvivlar jag på att jag kommer att klara av heltidsarbete och så måste det få vara. Livet lämnar inga garantier och det gör inte jag heller. 

Maj-15

 
 

Juni-15

 

 

Juli-15

 
 April-16

När jag låg bunden till min säng på intensiven så tittade jag ofta ut genom fönstret och önskade mig bort för en stund till det “normala” livet med arbetsdagar, familjeliv och välkomnade helger. När jag sedan kom hem från sjukhuset så började jag bygga upp mentala murar och begränsade mina aktiviteter för att inte “ta ut mig”.  Med tiden har murarna blivit mindre och jag har successivt vågat aktivera mig mera i olika sammanhang. Att arbeta heltid blir därför ett naturligt steg i min rehabilitering. Jag strävar efter att arbeta med min rehabilitering ur så många perspektiv som möjligt, men där bra kost, motion och sömn utgör fundamentet och skapar förutsättningar för att kunna utvecklas på andra områden.  

Trevlig onsdag!

Lars    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s