Hur löser man ett problem?

Smärta, trötthet och ångest är några av alla besvär som gör livet svårt för många människor. För mig är det andfåddhet. Jag vill att anfåddheten helt skall försvinna och känna att det alltid är lätt att andas. Jag vill kunna gå ut och jogga i 30min utan att lufthunger uppstår. Jag vill kunna gå upp för trapporna till jobbet utan att behöva känna att det är lite besvärande att prata direkt efteråt. 

Ingen kan förklara varför jag upplever andfåddhet. Mina lungor är drabbade av emfysem efter den kraftiga inflammationen under maj och juni förra året, en inflammation som även bidrog till att jag fick hål i lungorna.  Men enligt lungläkarna som tittade på bilderna från skiktröntgen så är dessa emfysem små och skall inte ge upphov till någon känsla av andnöd. Lungorna har en överkapacitet och människan är utrustad med marginaler. 

Den omfattande spirometriundersökning bekräftade resultatet från röntgen. Min lungorna har normala värden. Hade enligt senaste mätningen i alla fall.   

HJärtat är i god form så också kärlen. 

Men tanken med mitt inlägg var inte att göra någon form av kliniskt purpuri av undersökningresultat, utan snarare dela med mig av min reflektioner kring illusionen av problem. Ett problem kan med lätthet framstå som hinder för att uppleva livskvalite. Dock upplever jag att det finns en stor paradox och det är att ett problem som tar mycket uppmärksamhet och som jag önskar skulle försvinna tenderar att göra mig blind för möjligheterna som finns i mitt liv.  Dessutom så blir problemet större när jag blir frustrerad, rädd , ledsen och framförallt så stirrar jag mig blind på en eller ett fåtal lösningar.  

Problem är som kvicksand. Det lönar sig inte att sprattla för livet och kämpa till dess att man blir blå i ansiktet för då sjunker man ännu djupare i skiten tillsammans med alla möjligheter man från början var välsignade med. Nä ,vill man ta sig ur kvicksand så ska man ligga helt stilla eftersom kroppen då flyter långsamt ovanpå sanden.Kvicksandens täthet är nämligen större än kroppens. När man är ovanpå, kan man lägga sig på rygg och göra långsamma rörelser in mot fast mark. 

Men hallå!! Är det är inte helt emot vår överlevnadsinstinkt?! Jo, så är det. Vem spelar död när björn krafsar på ryggen? Inte många. Och är det inte samma sak med alla problem som hotar vår existens? Tänk att sitta med smärta dygnet runt. Vilken plåga. Det mest naturliga är att vilja få bort smärtan. Men tänk om det inte går?  Under en föreläsning på Mösseberg berättade föreläsaren att en person som levt med smärta under en längre tid inte nödvändigtvis behöver ha kvar den ursprungliga orsaken till smärtan. Orsaken till smärtan handlar istället om att hjärnan tidigare blivit överstimulerade med smärtsignalern vilket gjort att den inte längre kan skilja mellan olika stimuli t ex beröring, utan tolkar all stimuli som smärtsignaler. Men det finns lösningar på detta problem, men dessa strider också emot våra instinkter vilket gör att få är villig att pröva dem under en längre tid.

 

Föreläsning på Mösseberg om smärta. Vi började med att alla deltagare fick berätta om vad smärta innebär för dem

 
För patienter med KOL som upplever svår andnöd flera gånger under dagen bara av att sitta så är en av lösningar att under flera veckor, flera gånger i veckan uppleva extra mycket andnöd genom tuffa cykelintervaller. Men hur många vill pröva denna metod? Återigen strider lösningen på problemet mot våra överlevnadsinstinkter.

Summa summarum så har jag kommit fram till , utifrån det som jag nyss skrivit, att jag inte vet lösningen på mitt problem, men att chansen är stor att problemet blir större om jag :

1. Vill uppnå perfektion och symptomfrihet. Alla upplever andfåddhet någon gång, att jag skulle bli befriad från min är osannolikt och onormalt. Perfektion leder bara till frustration

2. Inte jobbar med omgivande faktorer som indirekt påverkar känslan av andfåddhet där stresshantering och en lugn miljö i hemmet och på jobbet är betydelsefulla. 

3. Inte breddar mitt proffessionella nätverk och därmed slutar att utöka mina tvärvetenskapliga kunskaper som är viktigt för att jag skall känna en känsla av sammanhang . 

Trevlig onsdag!

Lars

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s