Den professionella patienten- Konsten att lägga pussel

  
Jag har under min korta tid som kroniker träffat hundratals patienter i liknande situationer som mig själv. Och ett återkommande tema är att vi som patienter ofta har kunskaper om mediciner och biverkningar, symtom från grundsjukdomen och vilka begräsningar och lidande som den aktuella sjukdomen medför. Läkare och mediciner är allt som ofta i fokus. Det blir tydligt att flertalet patienter lever i bakvattnet av den västerlänska skolmedicinen som växte fram under andra hälften av 1800-talet. Där en tydligen skiljelinje mellan hippokrates helhetsssyn och den biologiska reduktionismen skapades.

 Men det finns undantag. Det finns vad jag skulle vilja kalla för professionella patienter. Det som utmärker den proffessionella patienten är intresset för att förvärva kunskaper som möjliggör ett holistiskt synsätt på sjukdomen, det vill säga att patienten kan se samband och positiva och negativa konsekvenser ur ett helhetsperspektiv. Den professionella patienten har en övertygelse om att det aldrig går att medikalisera bort ett livsproblem. Läkare och medicinska behandlingar är bara en pusselbit som tillsammans med andra pusselbitar måste kombineras på rätt sätt för att en bild skall framträda.

En personlig observation är att det finns väldigt många patienter som går en hel livstid med bara halva bilden färdig? Ett exempel skulle kunna vara att patienten tror att medicin X ger positiva konsekvenser alena. När patienten inte har rör på sig, ätit dåligt och fått otillräckligt med sömn så adderas inte detta till den upplevda verkan av medicinen, som i många fall blir negativ. Patienten ringer till läkaren och säger att medicinen har slutat att fungera och läkaren skriver ut en kompleterande medicin. Givetvis går det inte alltid till på detta sätt, men det är inte helt ovanligt. 

Den professionella patienten å andra sidan sidan har en mycket bredare kunspasbas där många fler variabler vägs in vid tolkningen av symtom, biverkningar etc. Den professionella patienten ser inte sig själv som fullärd, utan vet att det inte finns något utrymme för av slå av på sin vetgirighet och  upprätta någon form grandios kunskapsencur.  Med andra ord så ser den proffessinella patienten till att koppen alltid är tom och inte fylld till bredden. Den professionella patient har en grundad filosofi som utgår från grundtanken att varje situation är unik även om temat är detsamma. Att undvika att gå på en föreläsning om stresshantering, smärta, kost eller vad det nu må vara med motivering att man tidgare har gått på en kurs eller läst en bok med samma tema är lättja och dumhet i sin renaste form. Ingen text är den andra lik, inga möten med andra människor är exakt lika inte ens med människor vi träffar varje dag.Det finns alltid utrymme för nya lärdomar om vår kopp är tom. 

Hur kan vi skilja mellan den professionella patienten och den planlöse åskådaren som tagit första parket på läktarplats? En tydlig åtskillnad är kunskap. Den professionella patienen kan svara på följande frågor:

1.Hur påverkar din ekonomi din upplevese av din sjukdom och din förmåga att hantera symtom, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv? Vad kan jag lära mig mer ekonomi och hälsa? Är jag fullärd?

2.Hur påverkar din kost din upplevese av din sjukdom och din förmåga att hantera symtom, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv? Vad kan jag lära mig mer kost och hälsa? Är jag fullärd?

3.Hur påverkar din motion/rörelse din upplevelse av din sjukdom och din förmåga att hantera symtom, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv? Vad kan jag lära mig mer om motion och hälsa? Är jag fullärd? 

4.Hur påverkar dina relationer med vänner , familj och andra sociala kontakter din upplevese av din sjukdom och din förmåga att hantera symtom, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv? Vad kan jag lära mig mer om relationer och hälsa? Är jag fullärd?

5.Hur påverkar ditt nätverk med proffessionella rådgivare din upplevese av din sjukdom och din förmåga att hantera symtom, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv? Vad kan jag lära mig mer om mitt nätverk? Är jag fullärd?

6.Hur påverkar dina sakliga kunskaper om din fysiska kropp och psyke och sambandet mellan dem din upplevese av din sjukdom och din förmåga att hantera symtom, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv? Vad kan jag lära mig mer om min kropp och psyke? Är jag fullärd?

7. Hur påverkar din sömn och annan form av återhämtning din upplevelse av din sjukdom och din förmåga att hantera symtom, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv? Vad kan jag lära mig mer om min sömn? Är jag fullärd?

8.Hur påverkar din struktur i vardagen med rutiner och tidsplanering din upplevese av din sjukdom och din förmåga att hantera symtom, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv?  Vad kan jag lära mig mer om struktur och tidslanering? Är jag fullärd?

9.Hur påverkar dina mediciner upplevelsen av din sjukdom och din förmåga att hantera symtom, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv? Och vad händer konkret i kroppen och hjärnan när du tar dina mediciner? Vad kan jag lära mig mer om mina mediciner? Är jag fullärd?

10. Hur påverkar dina kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter som patient din sjukdom och din förmåga att hantera symtom, både ur kortsiktigt och långsiktigt perspektiv? Och vad händer konkret i kroppen och hjärnan när du tar dina mediciner? Vad kan jag lära mig mer om mina rättigheter och skyldigheter som patient? Är jag fullärd?

Om du är patient har koll på dessa frågor, så är du i min mening på god väg till att kalla dig för en professionell patient. Jag har inte koll alla dessa faktorer, men jag  har en strävan efter att bli en professionell patient och det är bra start.

Trevlig torsdag!

//Lars  

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s