Återbesök-CIVA Sahlgrenska och positiva resultat

Just nu befinner jag mig på Sahlgrenska sjukhuset, reumatologen avd 115. Jag är inlagd för att få cellgifter, genomföra en ny spirometri, röntgen och göra ett 6 min gångtest. Det känns annorlunda att komma tillbaka. Jag vet inte varför, men jag upplevde ett obehag av sjukhusmiljön när jag kom igår. På ett vis så ser jag det som ett friskhetstecken. Jag trivs bättre med att vara hemma helt enkelt. 

Förutom undersökningarna så var jag inbokad på ett återbesök på CIVA avd 96 där jag låg innan i juni. CIVA står för centrala intensivvårdsavdelningen. Centralintensive är en specialavdelning för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. För min del handlade övervakningen om att kontrollera statusen på mina organ, vilket man gjorde med olika blodprover. Röntgen och ultraljud genomfördes också vid flera tillfällen för att följa uvecklingen av min lungstatus. För att försäkra sig om att jag hade tillfredsställande syremättnad så var jag kopplad till ett pulsoximeter, samt så tog man blodgaser flera gånger under en dag. Jag fick också hjälp med att sköta min hygien, vilket för många som inte varit i min situation låter fruktansvärt. För mig var det inga konstigheter. Framförallt så blir det ingen stor grej när man är så svårt sjuk att det inte finns några andra val. 

Årerbesöket gick i alla fall bra. Jag fick berätta om mina upplevelser och minnen. Efter samtalet som varade i cirka 45min så gick vi runt på avdelningen och tittade på ett liknande rum som jag låg på. Jag blev även tillfrågad om jag ville komma och föreläsa för personalen, samt delta i en doktorsavhandling. Spännande och roligt, samtidigt som jag inte riktigt är redo för att föreläsa på Norden största intensivvårdsavdelning. 

Jag har gått i tankar om att börja föreläsa och utvidga vårt företags tjänster med mental träning. Dock känner jag att min egna psykiska hälsa först och främst bör prioriteras. Jag har aldrig gillat att ge råd som jag inte själv kan leva upp till.  

  
Iband kan jag skriva på ett inlägg under flera dagar. Jag känner ingen stress. Av denna anledning så kan jag också presentera mitt resultat från den skiktröntgen som jag gjorde igår. Undersökningen visade *trumvirvel* att det inte finns några tecken på infektion eller inflammation i mina lungor, samt att skadornan på lungvävnaden är ytterst begränsade. Läkarens betyg: Mycket bra! Utifrån den utbredda inflammationen som gjorde att mina lungor kollapsade så är detta att beteckna som en anmärkningsvärd förbättring. Vilka mediciner det är som har gjort att jag blivit så mycket friskare är oklart. Är det cellgifterna, Mapthera, antibiotikan eller kortisonet? Min sambos och min egna insats skall nog inte heller underskattas.   

På gångtestet så gick jag  *trumvirve* 555m! Jag klarade alltså mitt mål som var 500m med råge. Nu är det inte bara antalet meter som är av betydelse utan också hur mycket min syremättnad sjönk. Jag vill passa på att med rosiga kinder erkänna att jag vägde in mig på 99,8kg. Lite skillnad mot de 86 kg som jag vägde när jag gjorde gångtestet första gången den 22juni. Då gick jag 400m och min syremättnad var nere på 90%. 

Eftersom jag har svarat så bra på behandlingen så var detta sista gången som jag fick de tyngre cellgiftet Sendoxan. Istället så skall jag få ett mer skonsamt cellgift som heter Imurel. Läkarna har också tagit bort den blodtryckssänkande medicinen och om tre veckor så skall jag sluta med den förebyggande antibiotika behandling som jag tar måndag, onsdag och fredag. 

Nästa vecka så får jag veta resultaten från syremättnaden vid gångtestet, samt spirometriundersökningen.  

Trevlig torsdag! 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s